Α.Κούτσιος ΕΠΕ

Στις ιδιόκτητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας έχουμε την δυνατότητα να κατασκευάσουμε ή/και να διαμορφώσουμε για εσάς το επόμενο σας ολοκληρωμένο επαγγελματικό όχημα

Μετά από 15 χρόνια καθιέρωσης σχεδόν μόνο στα οχήματα της Mercedes Benz, η δυναμική στην ποιότητα και πωλήσεις σχολικών λεωφορείων της Α.Κούτσιος Μ.Ε.Π.Ε εκτιμάται και από την MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ και στις 22 Απριλίου 2008 υπογράφονται οι συμβάσεις για συνεργασία ως Κατασκευαστής Αμαξωμάτων.